Polityka prywatności


Polityka prywatności

Polityka cookies

 

Pliki cookie z serwisu znajdującego się pod adresem „pytamczywarto.pl” nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. Aby ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie z tej strony, należy użyć przeglądarki internetowej.

 

Dla możliwości ulepszania strony „pytamczywarto.pl” używam narzędzia Google Analytics. Pliki cookie umożliwiają działanie tej funkcji na moim serwisie. Pomaga mi ona zdobywać i analizować: informacje na temat wykorzystywanego przez moich użytkowników rodzaju przeglądarki, liczbę osób odwiedzających moją stronę i czas jaki poświęcają na wizytę oraz  skuteczność kampanii marketingowych.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej „pytamczywarto” pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp jest operator, czyli Natalia Skwierawska, niemniej jednak  pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów.

 

 

Ochrona danych osobowych

 

Podczas korzystania z serwisu działającego pod nazwą „pytamczywarto.pl” możesz zostać poproszony o podanie wybranych danych osobowych np. poprzez wypełnienie formularza. Dane, te, to w większości przypadków imię oraz adres e-mail. Zaniechanie ich podania zablokuje czynności, dla których te dane były wymagane. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, które zgodziły się z niniejszą polityką prywatności. Będą to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu „pytamczywarto”– treści komercyjne oraz niekomercyjne. Informuję, iż podmioty zlecające komercyjne mailingi nie maja wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych serwisu „pytamczywarto.pl”.

 

Zastrzegam sobie również prawo do zmian w polityce prywatności serwisu, które mogą wynikać np. z rozwoju technologii internetowej, ewentualnych zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju mojego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis „pytamczywarto.pl. Strony te posiadają własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.